Ako na rozpočet

1. KROK | VÝBER PLATFORMY

Na začiatku si potrebuješ vybrať, či bude tvoj mesačný rozpočet na papiery, v exceli alebo na to použiješ nejaký softvér. Pamätaj ale, že to musí byť zapísane! 

V druhom kroku je potrebné pozrieť sa na financie z diaľky. Aké sú ciele na ten rok/-y? Čo je v živote naozaj dôležité?
Aká je vízia pre môj život. Aké poslanie majú moje financie nasledovať?

V tomto bode je potrebné, dôkladne sa pozrieť na mesiac, ktorí budeme plánovať. Aké výdavky prinesie? Zvážiť je potrebné narodeniny, dovolenky, mimoriadne poplatky za poistenia a pod.

Nasledne si potrebujeme zvoliť vhodné kategórie. Túto časť rozpočtovania môžete upravovať každý mesiac.
Základné kategórie by sa ale meniť nemali. 

Teraz zapíšeme plánovaný príjem a rozplánujeme každý jeden cent do kategórií.

Zvyšok mesiaca je potrebné zaznamenať každý výdavok tak, aby sme vedeli kde sme minuli svoje peniaze. Nájdeš na to množstvo aplikácií. V týchto aplikáciach si vytvor kategórie rovnaké ako v pri plánovaní.

Každý týždeň (ku koncu alebo na začiatku nového) sa pozri na svoje výdavky. Jasne tak uvidíš, koľko peňazí máš ešte k dispozícií v jednotlivých kategóriách. Týždenný feedback je veľmi dôležitý pre dodržanie mesačného plánu.