Prečo zlyhávame

Jedna vec je rozpočet začať a úplne iná v ňom vytrvať. Prvotné nadšenie môže po mesiacoch vystriedať frustrácia z toho, že nám to nefunguje a náš plán je náročné premeniť na realitu.

Určite to poznáte: FURT DAČO! 

Urobiš dobrý plán ale v mesiaci prídu nečakané výdavky, ktoré nevieš ignorovať. A takto to nejakým spôsobom vyzerá už tretí mesiac.

Rozumiem tomu a istu dávku frustrácie očakávam pri každom, kto začne tvoriť rozpočet. Preto sa zlyhávaniu v rozpočtovaní pravidelne venujem. Vypísal som pre teba tie najčastejšie dôvody (chyby) prečo v rozpočete nevieme vytrvať:

1. Nedostatočné vzdelanie
Mnoho ľudí nemá dostatočné vzdelanie o správe financií a nevie, aký silný nástroj je mesačný rozpočet a ako ho tvoriť správne. 

2. Nedostatočné sledovanie výdavkov
Ak ľudia nevedia, kam presne idú ich peniaze, je úplne nereálne vytvoriť efektívny rozpočet. Plán vytvoríte jednoducho. Je však potrebné poznať realitu aby sme ju mohli konfrontovať s plánom. 

3. Nedostatočná disciplína, čas a energia
Tvorba a dodržiavanie rozpočtu vyžadujú disciplínu, čas a energiu. Nie všetci majú dostatočnú disciplínu, aby sa riadili vlastným plánom. Niektorí ľudia môžu zlyhávať jednoducho preto, že sa necítia byť schopní alebo ochotní venovať tejto činnosti dostatočný čas.

4. Nerealistický plán
Niekedy ľudia vytvoria príliš prísny rozpočet, ktorý nie je realistický na dodržiavanie, a potom zlyhávajú pri jeho plnení.

5. Neplánovanie nepredvidateľných výdavkov
Niektoré výdavky, ako napríklad opravy domu alebo nečakané zdravotné problémy, sa nedajú predvídať. Dá sa však očakávať, že tieto výdavký v nejakej forme prídu. Ak ľudia nevyčleňujú peniaze na tieto nepredvídané výdavky, rozpočet bude náročné dodržať.

6. Nedostatočná komunikácia (s partnerom nie sme na jednej lodi)
V prípade, že v domácnosti nie sú všetci na rovnakej lodi, môže byť tvorba rozpočtu zložitejšia a viesť k zlyhávaniu. Dôležitá je komunikácia a spolupráca medzi všetkými členmi rodiny. V skutočnosti dodržiavanie rozpočtu vie partnera neskutočne oslobodiť od pocitov viny z utrácania a otázok či si môže alebo nemôže niečo kúpiť. 

7. V rozpočte nie je priestor pre radostí a odmeňovanie sa 
Tvoj rozpočet nemá byť strašiakom. Vyhraď si financie na to, čo v tebe spôsobuje radosť. Zároveň sa odmeň sa splnenie cieľov, ktoré si stanovíš.

Som presvedčený, že sa oplatí prekonať všetky nástrahy tvorby mesačného rozpočtu. Pamätaj že práve mesačný rozopočet je najsilnejším nástrojom, ktorý ti bude pripomínať správne finančné návky a princípy každý mesiac. Bude zrkadlom tvojho správania a bude umocňovať všetky dobré rozhodnutia. 

Oveľa skôr získaš nad svojími peniazmi kontrolu a určíš im ten správny smer. Oveľa skôr získaš slobodu od zlých finančných návykov a od myšlienok ktoré nikam nevedú. Oveľa skôr začneš žiť skutočne bohatý život, v ktorom financie nasledujú to, čo považuješ v živote za najdôležitejšie. Peniaze tak budú slúžiť tvojmu poslaniu. Nie ty peniazom.